Diễn Đàn Đất Đai

Thông tin Diễn đàn

Giới thiệu Vietnam ICT Summit 2019

  • Thời gian: Ngày 17/7/2019
  • Địa điểm: Hà Nội
  • Chủ đề: “Việt Nam thời chuyển đổi số”
  • Khách mời danh dự: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc*

Diễn đàn Cấp cao CNTT và Truyền thông Việt Nam (Vietnam ICT Summit) là diễn đàn chính sách công nghệ quy mô quốc gia và quốc tế của ngành CNTT Việt Nam, do VINASA tổ chức thường niên bắt đầu từ năm 2011 với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông. Diễn đàn quy tụ các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương, các tập đoàn kinh tế, các đơn vị ứng dụng CNTT, các doanh nghiệp CNTT – TT, các chuyên gia nghiên cứu và giới truyền thông với mục đích chia sẻ tầm nhìn, xu thế phát triển, các chiến lược và đặc biệt là các giải pháp lớn cho phát triển và đưa CNTT làm nền tảng tạo phương thức phát triển, hiện đại hóa đất nước. Diễn đàn hàng năm đều đưa ra thông điệp về chính sách, công nghệ khuyến nghị với Đảng, Chính phủ, các cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp, xã hội nhằm thúc đẩy ứng dụng và phát triển CNTT.

Diễn đàn Cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 17/7/2019 với chủ đề: “Việt Nam thời chuyển đổi số”. Diễn đàn năm nay sẽ tập trung thảo luận về Xây dựng Chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch và quản lý hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp; Nhận diện đặc thù khác biệt của kinh tế số; hun đúc khát vọng xây dựng Việt Nam và thái độ ứng xử cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và tạo dựng hệ sinh thái, môi trường thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các mô thức kinh doanh mới; Xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn cho xây dựng Chính phủ số và phát triển kinh tế – xã hội số trong xu thế CMCN lần thứ 4.

3 toạ đàm nhánh bao gồm:

  • Chuyên đề 1: “Chính phủ số”/Quản trị thông minh Hạ tầng dữ liệu cho phát triển kinh tế xã hội (VPCP)
  • Chuyên đề 2: “Kinh tế số”
  • Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”