Diễn Đàn Đất Đai

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính Phủ

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính Phủ

Biography

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam

All session by Đ/c Nguyễn Xuân Phúc