Đ/c Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính Phủ

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc

Ủy viên Bộ Chính trị
Thủ tướng Chính Phủ

Biography

All session by Đ/c Nguyễn Xuân Phúc