Diễn Đàn Đất Đai

GS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

GS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

Biography

GS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

Tiểu sử:

– Có gần 40 năm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning).

– Tốt nghiệp đại học (1978) ngành Toán điều khiển, Đại học Bách Khoa Hà Nội; Thạc sĩ (1984) và Tiến sĩ (1987) ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Trí tuệ Nhân tạo, Đại học Paris 6, Cộng hoà Pháp.

– Làm việc tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-1993) và là Phó Giáo sư năm 1991. Làm việc tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) từ 1993 đến 2018 và là Giáo sư phụ trách Phòng thí nghiệm về Khai phá Dữ liệu từ 1998. Từ tháng 4.2018 là Giám đốc Phòng thí nghiệm về Khoa học Dữ liệu tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, đồng thời là Giám đốc Viện John von Neumann tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề

“Về các vấn đề trọng yếu trong xây dựng hạ tầng số của Việt Nam”

Tóm tắt

Hạ tầng là những thứ nhất thiết phải có để từ đó làm được những thứ khác. Để xây dựng được chính phủ số, kinh tế số và theo đuổi nhiều mục tiêu khác trong thời chuyển đổi số, chúng ta cần có một hạ tầng số tốt. Báo cáo này chia sẻ ý kiến về những vấn đề trọng yếu trong xây dựng hạ tầng số của Việt Nam, như nhận thức của các cấp các ngành về hạ tầng số, các hạ tầng số thiết yếu, làm hạ tầng số thế nào…

All session by GS. Hồ Tú Bảo