Diễn Đàn Đất Đai

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Biography

Tiểu sư

Ông Võ Trí Thành hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ (CIEM). Ông nhận học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ Kinh tế tại Trường Đại học Quốc gia Ỗtrâylia (ANU). Ỗng có nhiều công trình nghiên cứu và tư vấn về các vấn đề liên quan đến tự do hóa thương mại, liên kết kinh tế khu vực, chính sách kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường tài chính. Ông cũng quan tâm đến các lĩnh vực cải cách thể chế và phát triển.

Giải thưởng:

  • Giải thưởng Helen Huges dành cho sinh viên bậc thạc sĩ tại NCDS, ANU (1992-1993)
  • Giải đặc biệt của LHQ về tác động chính sách của Báo cáo quốc gia về Phát triển con người năm 2001 (Đồng chủ biên)
  • Huy chương hạng hai cho công trình nghiên cứu xuất sâc về phát triển năm 2005 của Mạng Phát triển toàn cầu (GDN) (Đồng tác giả)
  • Giải thưởng của Đại học Quốc gia Ỗtrâylia (ANU) năm 2008 cho cựu sinh viên có nhiều đóng góp đối với nền kinh tế đất nước.

All session by TS. VÕ TRÍ THÀNH