TS. NGUYỄN BÁ ÂN

Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

TS. NGUYỄN BÁ ÂN

Tổng Thư ký Hội đồng Quốc gia về Phát triển Bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh

Biography

Tiểu sử

Năm 1977: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế tại CHLB Nga

Năm 1981: Đạt học vị Tiến sĩ  Kinh tế tại CHLB Nga

Nghiên cứu viên cao cấp

Nguyên Phó viện trưởng Viện Chiến lược phát triển

Thành viên của Uỷ ban Quốc gia về ứng dụng CNTT

Tiến sĩ Nguyễn Bá Ân đã tham gia nghiên cứu chiến lược, quy hoạch phát triển KT – XH và tổ chức lãnh thổ các vùng kinh tế – xã hội, vùng kinh tế trọng điểm, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, ông cũng phụ trách những vấn đề liên quan đến việc sử dụng bền vững và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng cũng như các vấn đề tổng hợp liên quan đến xử lý môi trường trong quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội các vùng và nghiên cứu quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội lãnh thổ cấp tỉnh, cấp huyện.