ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại

Biography

Tiểu sử

Năm 1964: Tốt nghiệp kỹ sư Chế tạo máy tại Đại học Bách khoa Hà nội.

Từ 1971 – 1972: Thực tập sinh  ở Liên Xô cũ.

Từ 1981 – 1983: Học Quản lý kinh tế ở Liên Xô.

Từ 1984 – 1992: Tổng giám đốc  Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX).

Từ 1992 – 1997: Thứ trưởng Bộ thương mại.

Từ 1997 – 2007: Bộ trưởng Bộ thương mại.

Năm 2008: Chuyên gia kinh tế văn phòng Chính phủ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia.

Năm 2012: kiêm thành viên hội đồng Quốc gia về nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

 

 

All session by ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN