Đại tá Tống Viết Trung

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

Đại tá Tống Viết Trung

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel

Biography

ĐẠI TÁ TỐNG VIẾT TRUNG

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel