Diễn Đàn Đất Đai

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Biography

Tiểu sử

Năm sinh: 1976

Quốc tịch: Việt Nam

Địa chỉ liên hệ: Cục CNTT – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Điện thoại: 04.38693715

Email: thnam@moet.gov.vn

Học vấn

  • 1994-1999: Kỹ sư Điện tử-Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
  • 2000-2003: Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, Việt Nam
  • 2005-2007: Thạc sỹ Điện tử-Viễn thông, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
  • 2010-2012: Thạc sỹ Chính sách công, Đại học Queensland, Australia
  • 2014 – nay: Nghiên cứu sinh, Học viện Hành chính Quốc gia Việt Nam

Quá trình công tác

  • 1999: Kỹ sư Phòng điện toán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV); Công ty Viễn thông điện lực (EVNTelcom); Công ty thiết bị y tế Shimadzu Việt Nam.
  • 1999–2006: Kỹ sư, Bưu điện thành phố Hà Nội (nay là Viễn thông HN).
  • 2006–2007: Chuyên viên, Vụ Công nghiệp CNTT, Bộ Bưu chính Viễn thông.
  • 2007-2016: Chuyên viên (Trưởng nhóm), Vụ Công nghệ thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • 2016 – nay: Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

All session by Ông Tô Hồng Nam