Diễn Đàn Đất Đai

Ông Phùng Văn Cường

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Ông Phùng Văn Cường

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Biography

Ông Phùng Văn Cường

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Tiểu sử

Tốt nghiệp cử nhân CNTT trường đại học Bách khoa Hà Nội;Thạc sỹ QTKD trường đại học Benedictine Hoa Kỳ;Với 15 kinh nghiệm là việc tại Tập đoàn Viettel, trải qua nhiều vị trí trọng yếu, Ông Phùng Văn Cường hiện là Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel phụ trách  lĩnh vực giải pháp viễn thông – CNTT cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ.

Chủ đề

Hạ tầng số và xu hướng phát triển

All session by Ông Phùng Văn Cường