Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Công ty CP MISA

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Công ty CP MISA

Biography

ÔNG NGUYỄN XUÂN HOÀNG

Phó Chủ tịch HĐQT

Công ty Cổ phần MISA

 

Học vị

Thạc sĩ khoa học

Tiểu sử

Là nhà sáng lập (vào năm 1994) và điều hành Công ty Cổ phần MISA. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, với hơn 200.000 khách hàng Doanh nghiệp, HCSN và đơn vị xã/phường cùng hơn 1 triệu khách hàng cá nhân, MISA đã và đang trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của cộng đồng doanh nghiệp cũng như khối cơ quan nhà nước, cá nhân, kinh doanh hộ cá thể.

Công ty Cổ phần MISA hoạt động trong các lĩnh vực:

–           Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ CNTT

–           Các sản phẩm tiêu biểu của MISA:

+ Nền tảng kết nối doanh nghiệp với kế toán dịch vụ MISA StartBooks

+ Giải pháp hóa đơn điện tử meInvoice.vn

+ Hệ thống quản trị doanh nghiệp AMIS.VN: Kế toán, Nhân sự, Bán hàng,…

+ Hệ thống quản lý nhà hàng CUKCUK.VN, quản lý cửa hàng thời trang MShopKeeper.vn

+ Hệ thống quản lý kế toán, tài sản, quản lý cán bộ cho các cơ quan Nhà nước: MISA

All session by Ông Nguyễn Xuân Hoàng