TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

ÔNG NGUYỂN THÀNH PHÚC

Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông

Tiểu sử

Năm sinh: 26 tháng 08 năm 1968

Học vấn: Tiến sỹ, ngành kỹ sư, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Vị trí công tác:

1993-2002: Tổng cục Bưu điện.

2002-2008: Phó Chủ tịch Viện Chiến lực Thông tin và Truyền thông Quốc gia.

2008-Nay: Cục trưởng, Cục Tin học hóa.

Lĩnh vực nghiên cứu:

  • Chính sách và chiến lược ứng dụng CNTT.
  • Xu hướng CNTT.
  • Xu hướng thị trường CNTT.

All session by TS. Nguyễn Thành Phúc