Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Quang Vinh

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Lõi, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Ông Nguyễn Quang Vinh

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Lõi, Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Biography

Tiến sỹ Nguyễn Quang Vinh

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Lõi

Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

 

Tiến sỹ Vinh là một chuyên gia công nghệ với hơn 10 năm làm việc tại các công ty công nghệ và trung tâm nghiên cứu cấp cao tại Pháp

Ông tốt nghiệp trường ĐH Bưu chính viễn thông Việt Nam năm 2004 và nhận được bằng Tiến sỹ tại Đại học Rennes- Pháp vào năm 2012

Ông hiện đang đứng đầu Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ Tiên tiến. Các hoạt động chính của Ông bao gồm: AI, IoT, Thành phố thông minh và phân tích dữ liệu

 

All session by Ông Nguyễn Quang Vinh