Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Hùng Cường

Tổng Giám đốc NashTech Việt Nam

Ông Nguyễn Hùng Cường

Tổng Giám đốc NashTech Việt Nam

Biography

Tên: ÔNG NGUYỄN HÙNG CƯỜNG (Thạc Sỹ)

Chức danh: Tổng Giám Đốc

Công ty: NashTech Vietnam

Tiểu sử

Ông Nguyễn Hùng Cường, với học vị Thạc Sỹ chuyên ngành Toán Ứng Dụng và Khoa Học Máy Tính, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghệ thông tin và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các tập đoàn lớn hoạt động tại Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Việt Nam.

Ông Cường hiện tại là Tổng Giám Đốc của NashTech Vietnam, một thương hiệu công nghệ của tập đoàn Harvey Nash. Ông chịu trách nhiệm với mọi hoạt động trong lĩnh vực công nghệ và phát triển phần mềm của công ty tại Việt Nam. Ông là thành viên của đội ngũ quản lý cấp cao trên toàn cầu của tập đoàn Harvey Nash.

Chủ đề

Hạ tầng công cộng – Hê thống giao thông thông minh, Phát hiện và Kiểm soát tội phạm.

Tóm tắt

Xã hội phát triển trong xu thế cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhu cầu một thành phố thông minh với việc quản lý hiệu quả sự đi lại của người dân, phát hiện điểm tắc nghẽn, điều phối và hướng dẫn luồng đi tối ưu cho các khu vực đi bộ, đạp xe và cơ giới đang ngày càng trở nên cấp thiết.

Hệ thống giao thông kết nối bao gồm các cảm biến thông minh, các phân tích dữ liệu tiên tiến và cơ chế theo dõi từ xa giúp tăng hiệu quả của giao thông công cộng.

Với bài phát biểu này, chúng tôi mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi trong việc giúp đỡ khách hàng xây dựng giải pháp Hệ thống giao thông thông minh.

All session by Ông Nguyễn Hùng Cường