Diễn Đàn Đất Đai

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch VINASA

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch VINASA

Biography

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Phó Chủ tịch VINASA,

Phó Chủ tịch HĐQT – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt

 

Tiểu sử

Ông Nguyễn Đình Thắng là Chủ tịch HĐTV Công ty Công nghệ Hồng Cơ, Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Phó Chủ tịch Vinasa, Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Ông nguyên là Trưởng phòng Thảo chương Công ty Máy tính IBM Việt Nam từ năm 1984 đến năm 1990. Ông tham gia Ban chấp hành Hội tin học VN nhệm kỳ, V, VI, VII, VIII; tham gia sáng lập Hiệp hội Doanh nghiệp Phần mềm Việt Nam (Vinasa) và đảm nhiệm Phó Chủ tịch cho đến nay.

Quá trình học tập và công tác:

!979: Ông tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế bắng máy tính điện tử

1979-1980: Ông làm Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là ĐH Kinh tế Quốc dân)

1981-1983: Nhập ngũ – công tác tại Binh đoàn 600, QK7

1983-1993: Xuất ngũ, Trưởng phòng Thảo chương Công ty Máy tính IBM Việt Nam (sau là Công ty Máy tính VN 2, Tp.HCM)

Năm 1993 đến nay: Chủ tịch HĐTV Cty Tin học Hồng Cơ (Hông Cơ Group)

Hiện tại ông còn là Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Công nghiệp Vinh, Phó chủ tịch HĐQT LienVietPostBank và là Chủ tịch HĐQT/Thành viên HĐQT của nhiều Doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, Đàu tư Tài chính, Giáo dục đào tạo…

Ông Nguyễn đình Thắng là lớp thế hệ 2 về CNTT Việt Nam. Ông làm chuyên về CNTT từ những năm 1883 và là những người tiên phong trong việc tiếp cận và giới thiệu, giảng dạy về DOS 1.0, Dbase II đầu tiên của Việt Nam .

All session by Ông Nguyễn Đình Thắng