Diễn Đàn Đất Đai

Ông Idris Jala

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Toàn cầu PEMANDU

Ông Idris Jala

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Toàn cầu PEMANDU

Biography

Ông DATO’ SRI IDRIS JALA

Chức danh: Chủ tịch kiêm Tổng giám đôc

Công ty: Cơ quan quản lý và bảo đảm hiệu quả Chính phủ PEMANDU Associates

Tiểu sử

Ông Dato’ Sri Idris Jala là người nổi tiếng trong công cuộc chuyển đổi cải cách hoạt động của các công ty với thuyết kết quả nhanh và chiến lược biến đổi mang tính sang tạo đột phá, tính khả dụng cao trong nền kinh tế phát triển nhanh

Ông đưa ra việc thực hiên chuyển đổi kinh tế xã hội bền vững, đã tạp chí Bloomberg đánh giá xếp hạng trong Top 10 Chính trị gia có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2014.

-2009-2014: phục vụ trong Văn phòng thủ tướng, Nội các chính phủ Malaysia, điều hành chương trình cải cách Quốc gia NTP, đưa Malaysia hướng tới quốc gia có mức thu nhập cao năm 2020

Ông tham gia với tư cách là Tư vấn cấp cao cho Thủ tướng từ năm 2015 đến giữa 2018, tư vấn về các chương trình cải cách quốc gia NTP.

Ngoài ra, ông cũng là Diễn giả về Nguồn lực Chuyên gia tại Hội Thảo các cấp Bộ trưởng Y Tế của Đại Học Harvard; Diễn giả tại Hội đồng Diễn giả London và Giáo sư thực hành thỉnh giảng tại trường Quản lý nhà nước Blavatnik, Oxford.

Ông cũng tham gia Hội đồng Tư vấn cho Diễn đàn Kinh tế Thế giới về Tăng trưởng Kinh tế mới; Hội đồng Tư vấn cho Ngân hàng Thế giới, Nhà sang lập và Chủ tịch điều hành  của Diễn đàn Biến đổi toàn cầu (GTP)

 

All session by Ông Idris Jala