Diễn Đàn Đất Đai

Ông Đặng Huy Hậu

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

Ông Đặng Huy Hậu

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

Biography

ÔNG ĐẶNG HUY HẬU

Ủy viên BTV Tỉnh ủy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

Tiểu sử

Từ tháng 6/2005 đến tháng 12/2006

Công tác tạị Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

Từ tháng 12/2006 đến tháng 8/2010

Công tác tại Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Từ tháng 9/2010 đến tháng  6/2015

Công tác tại Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh

Từ tháng 7/2015 đến nay

Công tác tại Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh

All session by Ông Đặng Huy Hậu