Diễn Đàn Đất Đai

Ông Đặng Hoàng Hải

Cục Trưởng, Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

Ông Đặng Hoàng Hải

Cục Trưởng, Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

Biography

Thạc sĩ ĐẶNG HOÀNG HẢI

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số – Bộ Công Thương

Tiểu sử

Ông Đặng Hoàng Hải đã có nhiều năm kinh nghiệm giữ vị trí lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước, với tầm nhìn chiến lược và bao quát với sự am hiểu thị trường

Năm 2008, Ông về công tác tại Bộ Công Thương trên cương vị Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh. Từ năm 2009 đến năm 2017, ông giữ chứcVụ trưởng Vụ thị trường Châu Âu. Từ đầu năm 2018 đến nay, ông giữ chức Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Trong quá trình công tác, ông Hải không ngừng bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Ông đã tốt nghiệp trình độ kỹ sư loại ưu tại Đại học mỏ Mát-xcơ-va năm 1985, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Tổng hợp Sydney – Ô-xtrây-li-a năm 1998, hoàn thành chương trình kỹ năng lãnh đạo tại trường Harvard Kennedy năm 2015.

Trên cương vị Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, ông Đặng Hoàng Hải đã tham gia nhiều hội thảo và chương trình cấp cao như Hội thảo Tư vấn cấp cao của Diễn đàn kinh tế thế giới về Digital ASEAN tại Singapore, Chương trình Đối thoại công tư về các vấn đề liên quan đến TMĐT và KTS…

Chủ đề

Thương mại điện tử và chuyển đổi số cho doanh nghiệp

All session by Ông Đặng Hoàng Hải