ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội

Biography

ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Phó Bí thư Thành ủy,

Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Tiểu sử

Ông Nguyễn Đức Chung hiện nay là Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Ông đồng thời là Chủ tịch Ủy ban ứng dụng CNTT thành phố Hà Nội.

Học hàm, học vị

Tiến sĩ Luật.

Quá trình công tác

Năm 1990: Tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Từ 1990 – 2012: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

Năm 2013: Thủ tướng Chính phủ thăng cấp hàm Thiếu tướng.

Năm 2015: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Năm 2016: Trưởng ban chỉ đạo ứng dụng CNTT TP Hà Nội.

All session by ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG