Diễn Đàn Đất Đai

Bà Samia Melhem

Trưởng ban phát triển số, Ngân hàng Thế giới

Bà Samia Melhem

Trưởng ban phát triển số, Ngân hàng Thế giới

Biography

BÀ SAMIA MELHEM

Trưởng Ban Phát triển số

Ngân hàng Thế giới

Tiểu sử

Samia Melhem là người dẫn đầu Cộng đồng Phát triển kỹ thuật số. Bà đảm nhiệm về các hoạt động đầu tư vào nền tảng và dịch vụ số cũng như lãnh đạo về phát triển số. Gần đây, Bà đã đóng góp tích cực vào việc thành lập Tổ chức Hợp tác Phát triển số (DDP) và hiện đang dẫn dắt việc phân tích về Chính phủ số của DDP. Bà còn lãnh đạo một số dự án chuyển đổi chính phủ số ở Rwanda, Ai Cập, Philippines, Burkina Faso, Kenya, Morocco, Guinea, Bờ Biển Ngà, tất cả đều thúc đẩy các công nghệ đột phá để cải thiện tính tiếp cận và cung cấp các dịch vụ công cộng. Hiện tại, Bà đang tập trung vào các dự án định dạng số dành cho hội nhập khu vực và triển khai nền kinh tế số.

Samia từng làm việc ở một số khu vực như Đông và Trung Âu, Trung Đông và Châu Phi. Bà đã điều phối các danh mục phát triển số tại Châu Phi và Trung Đông dưới quyền Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển bền vững. Bà từng là Giám đốc điều hành cấp cao tại Infodev, lãnh đạo chương trình phân tích về luật Viễn thông, đối thoại chính sách với các cơ quan luật, cũng như làm việc với với các nhà tài trợ và gây quỹ. Bà đã lãnh đạo việc trao đổi các bộ kiến thức về đánh giá mức độ sẵn sàng của Chính phủ số, mua bán điện tử, điện toán đám mây, khởi nghiệp và đổi mới, chính sách viễn thông, quan hệ hợp tác giữa công tư, mô hình kinh doanh hợp tác công tư và bình đẳng giới trong lĩnh vực công nghệ.

Bà có bằng Kỹ sư Điện tử (BS), Khoa học Máy tính (MS) và Tài chính (MBA).

All session by Bà Samia Melhem