Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 1 (tiếp)

Chuyên đề 1 (tiếp)

Các báo cáo:

  • “Giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công” Ông Cao Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI
  • “Đối mới Cơ sở hạ tầng mạng trong Chuyển đổi Số” – Ông Nguyễn Đình Quang, Giám đốc Giải pháp, DZS Việt Nam
  • “Giải pháp mã hóa bảo mật thông tin trong quá trình chuyển đổi số” – Ông Đăng Minh Đức – Phụ trách giải pháp MK Group

Tọa đàm về chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước:

Điều phối tọa đàm: Ông Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Khách mời:

  • Bà Quách Hồng Trang, Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế
  • Ông Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
  • Ông Nguyễn Trung Tiến – Phó Giám đốc Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh*
  • Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán, Ngân hàng nhà nước
  • Ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)
  • Ông Cao Hoàng Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI