Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Người dẫn: TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông.

Nội dung:

  • Công việc tương lai và những kỹ năng mới
  • Xây dựng thể chế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
  • Tiếng Anh – ngôn ngữ của thế giới 4.0

Diễn giả:

  • TSKH. Trần Văn Nhung / GS. TSKH. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo/ TS. Nguyễn Xuân Vang, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KHCN
  • Ông Pine Kyaw, Giám đốc Điều hành Shopee Vietnam