Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”

18 Th7 2018
15:50 – 17:05

Chuyên đề 3: “Hạ tầng số”

Mục tiêu: Xây dựng hạ tầng số hiện đại, an toàn cho xây dựng Chính phủ số và phát triển kinh tế – xã hội số trong xu thế CMCN lần thứ 4.

Nội dung chính và các báo cáo: Hạ tầng thiết bị, Hạ tầng kết nối, Hạ tầng dữ liệu, Hạ tầng ứng dụng; Pháp lý về tiếp cận và đảm bảo an toàn thông tin

  1. Dữ liệu mở, kết nối liên thông – một hạ tầng số quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế – xã hội số
  2. Các mô hình, kinh nghiệm phát triển hạ tầng số trên thế giới và tại Việt Nam (Tập trung vào các kinh nghiệm chính sách pháp lý và các giải pháp triển khai phát triển hạ tầng số, đặc biệt là hạ tầng dữ liệu mở, kết nối, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế)

Điều phối thảo luận:

  • Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông

Diễn giả tham gia thảo luận:

  1. Bộ Thông tin và Truyền thông
  2. Lãnh đạo Bộ Tư pháp/ Cục cải cách thủ tục hành chính
  3. Ban Cơ yếu Chính phủ
  4. TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST
  5. 01 DN ICT