Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Tọa đàm 4: “Nhân lực số, Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Người dẫn: TS. Mai Liêm Trực, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông.

Nội dung:

  • Công việc tương lai và những kỹ năng mới
  • Xây dựng thể chế và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp
  • Tiếng Anh – ngôn ngữ của thế giới 4.0

Diễn giả:

  • Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ
  • TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Khoa học công nghệ tiên tiến Nhật Bản JAIST
  • TS. Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA
  • Ông Hồ Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chiến lược Tập đoàn Công nghệ CMC
  • Ông Pine Kyaw, Giám đốc Điều hành Shopee Vietnam