Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Người dẫn: TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Nội dung:

  • Thực tiễn phát triển thành phố thông minh trên thế giới và tại Việt Nam
  • Chuẩn và tiêu chí đánh giá thành phố thông minh
  • An toàn thông tin (Cyber security)
  • Cách tiếp cận của Việt Nam – Thách thức và giải pháp

Diễn giả:

  • TS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh
  • Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội
  • TS. Nguyễn Ái Việt, Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Đại diện Tập đoàn VNPT
  • Đại diện FPT