Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Người dẫn: TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA

Nội dung:

  • Thực tiễn phát triển thành phố thông minh trên thế giới và tại Việt Nam
  • Chuẩn và tiêu chí đánh giá thành phố thông minh
  • An toàn thông tin (Cyber security)
  • Cách tiếp cận của Việt Nam – Thách thức và giải pháp

Diễn giả:

  • Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Tp. Hà Nội
  • Ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Tp. Hồ Chí Minh
  • TS. Nguyễn Ái Việt, Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin – Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Ông Nguyễn Tuấn Anh, GĐ Khối Phát triển ứng dụng, Microsoft Việt Nam
  • Ông Huỳnh Quang Liêm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  • Ông Phạm Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống thông tin FPT