Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Người dẫn: PGS. TS. Trần Đình Thiên

Nội dung chính:

  • Mô hình kim cương
  • Chiến lược Doanh nghiệp số
  • Thế chế số và hạ tầng số

Diễn giả:

  • Ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
  • Đại diện Microsoft
  • Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh