Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 2: “Kinh tế số”

Chuyên đề 2: “Kinh tế số”

Mục tiêu: Khát vọng Việt Nam tiên phong thúc đẩy kinh tế số, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thách thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Nội dung chính và các báo cáo: môi trường kinh doanh số; lựa chọn ưu tiên phát triển các ngành kinh tế số (nông nghiệp, du lịch, ICT, TMĐT, Tài chính ngân hàng,….); các nền tảng mô thức kinh doanh mới và khởi nghiệp sáng tạo

  1. “Siemens cùng sự thúc đẩy doanh nghiệp số” – Ông Tindaro Danze, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam
  2. “Câu chuyện NextTech và con đường điện tử hoá các ngành truyền thống” – Ông Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

Điều phối thảo luận:

  • TS. Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Diễn giả tham gia thảo luận:

  1. Ông Đặng Hoàng Hải, Cục Trưởng, Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương
  2. Ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước
  3. Ông Tindaro Danze, Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam
  4. Ông Phan Thanh Sơn, Giám đốc công nghệ Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT, Tập đoàn FPT
  5. Ông Nguyễn Hoà Bình,  Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)