Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Tọa đàm 2: “Thế mạnh kinh tế số Việt Nam – Công nghiệp số, Nông nghiệp thông minh, Du lịch thông minh”

Người dẫn: PGS. TS. Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam

Nội dung chính:

  • Mô hình kim cương: Công nghiệp số – Nông nghiệp – Du lịch
  • Chiến lược Doanh nghiệp số
  • Thế chế số và hạ tầng số

Diễn giả:

  • Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông
  • Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
  • Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Công ty Hồng Cơ, Phó Chủ tịch VINASA
  • Ông Nguyễn Long An, Giám đốc Công ty Bayo Việt Nam