Chuyên đề 2: “Kinh tế số”

18 Th7 2018
14:15 – 15:30

Chuyên đề 2: “Kinh tế số”

Mục tiêu: Nhận diện đặc thù khác biệt của kinh tế số; hun đúc khát vọng xây dựng Việt Nam và thái độ ứng xử cởi mở, sẵn sàng thử nghiệm, chấp nhận rủi ro và tạo dựng hệ sinh thái, môi trường thể chế thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các mô thức kinh doanh mới

Nội dung chính và các báo cáo: Sự chuyển dịch những nền tảng cơ bản của kinh tế số; môi trường kinh doanh số; Chuyển đổi số; Blockchain; Fintech; thị trường nhân lực số và khởi nghiệp sáng tạo

  1. Các câu chuyện chuyển đổi số của các quốc gia, các tập đoàn kinh tế, các doanh nghiệp, tổ chức trên thế giới và tại Việt Nam

Điều phối thảo luận:

  • Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Diễn giả tham gia thảo luận:

  1. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ*
  2. Ông Idris Jala, Chủ tịch Cơ quan quản lý và bảo đảm hiệu quả Chính phủ của Malaysia (PEMANDU)
  3. Lãnh đạo Bộ KHĐT/ Bộ Công thương
  4. Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng TMCP
  5. DN công nghệ /Thương mại điện tử/Nông-Công nghiệp…