Toạ đàm 1: “Nhận thức về Việt Nam 4.0”

06 Th9 2017
10:00 - 11:05

Toạ đàm 1: “Nhận thức về Việt Nam 4.0”

Người dẫn: PGS. TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA

Nội đung:

  • CMCN 4.0: Liệu VN có bỏ lỡ cơ hội?
  • Chiến lược số của VN trong tầm nhìn 2035?
  • Những điều kiện thiết yếu để hiện thực hóa chiến lược?