Chuyên đề 1: “Chính phủ số kiến tạo và hành động”

18 Th7 2018
10:30-12:00

Chuyên đề 1: “Chính phủ số kiến tạo và hành động”

Mục tiêu: Xây dựng Chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch và quản lý hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến hiệu quả, cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp.

Nội dung chính và các báo cáo: Giải pháp xây dựng “Chính phủ không giấy tờ”; chuyển đổi số các thủ tục hành chính: Thuế, Hải quan, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép chuyên ngành, các dịch vụ công thiết yếu; hóa đơn điện tử,…

  1. “e-Cabinet – nội các không giấy tờ của Chính phủ Estonia”Ông Siim Sikkut, Giám đốc CNTT Chính phủ, Bộ Kinh tế và Truyền thông Estonia*
  2. Tham luận về các giải pháp xây dựng chính phủ số

Điều phối tọa đàm:

–         PGS.TS Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA

Khách mời tham gia thảo luận:

  1. Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của TTg CP Mai Tiến Dũng
  2. Lãnh đạo Bộ KH&ĐT
  3. Lãnh đạo Bộ Tài chính
  4. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)
  5. UBND tỉnh Quảng Ninh
  6. DN công nghệ