Toạ đàm 1: “Nhận thức về Việt Nam 4.0”

Toạ đàm 1: “Nhận thức về Việt Nam 4.0”

Người dẫn: PGS. TS. Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA

Nội đung:

  • Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV: Việt Nam liệu có bỏ lỡ cơ hội?
  • Chiến lược số của Việt Nam trong tầm nhìn 2035?
  • Những điều kiện thiết yếu để hiện thực hóa chiến lược?

Diễn giả:

  • Ông Nguyễn Phú Cường, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Bộ Công thương
  • Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại / TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  • TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
  • Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
  • Ông Richard Tang, Lãnh đạo Hiệp hội Máy tính Đài Loan (TCA)
  • Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Công ty Cổ phần MISA