Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 1: “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số”

Chuyên đề 1: “Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số”

Mục tiêu: Xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số kiến tạo, hành động, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ cao cho người dân, doanh nghiệp.

Nội dung chính và các báo cáo: xây dựng nền tảng chính phủ phi giấy tờ; chuyển đổi số các thủ tục hành chính: Thuế, Hải quan, Đăng ký kinh doanh, Giấy phép chuyên ngành, các dịch vụ công thiết yếu; hóa đơn điện tử, …

  1. “Bước đầu xây dựng chính quyền số của địa phương” – Ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TTTT Tỉnh Quảng Ninh

Điều phối tọa đàm:

–         PGS.TS Trương Gia Bình – Chủ tịch VINASA

Khách mời tham gia thảo luận:

  1. Ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng CP
  2. Bà Samia Melhem, Trưởng ban Phát triển số, Ngân hàng thế giới
  3. Ông Hannes Astok, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia
  4. Ông Idris Jala, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn toàn cầu PEMANDU
  5. Bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính
  6. Ông Đinh Sỹ Nguyên, Phó Giám đốc Sở TTTT Tỉnh Quảng Ninh
  7. Ông Lữ Thành Long, Chủ tịch Công ty Cổ phần MISA