Diễn Đàn Đất Đai

Ra mắt “Liên minh Chuyển đổi số”

08 Th8 2019
09:55 – 10:05

Ra mắt “Liên minh Chuyển đổi số”

Thành phần: Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp: VIETTEL, VNPT, MISA, FPT, CMC, MOBIFONE, VNG, BKAV

Người đại diện phát biểu: Ông Lê Đăng Dũng, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)