Diễn Đàn Đất Đai

Tọa đàm 1: Giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số – Phát triển hạ tầng ICT và các công nghệ nền tảng

Tọa đàm 1: Giải pháp đột phá đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số – Phát triển hạ tầng ICT và các công nghệ nền tảng

Điều phối tọa đàm: Ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Khách mời tọa đàm:

  • Ông Tào Đức Thắng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel
  • Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT
  • Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC
  • Ông Dương Trí Thành, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
  • Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
  • Ông Nguyễn Đình Tuấn, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
  • Ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)