Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Chuyên đề 2: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Hội thảo 1: Giải pháp và công nghệ thúc đẩy nhanh chuyển đổi số

Nội dung thảo luận:

 • Xây dựng các platform cho chuyển đổi số của Việt Nam
 • Chính sách đột phá cho phát triển và ứng dụng công nghệ số tại Việt Nam
 • Giải pháp và lộ trình phát triển công nghệ số tại Việt Nam

Báo cáo dẫn đề:

 • “Công nghệ chủ yếu trong chuyển đổi số”GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John Von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • “Đề án Khu đô thị KHCN Quy Nhơn”Ông Võ Gia Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Điều phối tọa đàm: Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA

Khách mời tọa đàm:

 • Ông Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Ông Nguyễn Hoa Cương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 • Ông Võ Gia Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định
 • Ông Nguyễn Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ lõi, Tập đoàn Viettel
 • Ông Phạm Thế Trường, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam
 • Ông Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John Von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh
 • Ông Lê Trường Tùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Các trường Đại học ngoài Công lập