Diễn Đàn Đất Đai

Chuyên đề 1: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Chuyên đề 1: CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Các báo cáo:

 • Thị trường khối chính phủ và những điểm mới trong chính sách quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tinBà Quách Hồng Trang, Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Phát biểu về mục tiêu/đề án Chuyển đổi số ngành và nhu cầu về các giải pháp chuyển đổi số của các bộ/ngành/DN địa phương:
  • “Đẩy mạnh triển khai Bệnh án điện tử, hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy và không sử dụng tiền mặt trong thanh toán viện phí” Ông Trần Quý Tường, Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế
  • Tài chính số, ngân sách số và kinh tế sốÔng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính
  • “Xây dựng chính quyền số của Quảng Ninh” – Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Giám đốc Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh
  • Chuyển đổi số trong ngành ngân hàng: thực trạng và định hướng phát triển tại Việt Nam”Ông Phạm Tiến Dũng, Vụ trưởng Vụ thanh toán, Ngân hàng nhà nước
 • Chuyển đổi số cơ quan nhà nước: Cổng Dịch vụ công quốc gia” Ông Ngô Diên Hy, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT)
 • “Chuyển đổi số cho cơ quan nhà nước”Bà Sherie Ng, Giám đốc Khối khách hàng Chính phủ và Doanh nghiệp Nhà nước, Microsoft Châu Á – Thái Bình Dương