Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: “Con tàu CMCN 4.0. Thế giới lên tàu! Việt Nam bỏ lỡ?”

06 Th9 2017
08:55 - 09:15

Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: “Con tàu CMCN 4.0. Thế giới lên tàu! Việt Nam bỏ lỡ?”

TS. Võ Trí Thành

Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương