“PEMANDU – Mô hình và bí quyết chuyển đổi quốc gia thành công của Malaysia”

18 Th7 2018
09:25 - 09:40

“PEMANDU – Mô hình và bí quyết chuyển đổi quốc gia thành công của Malaysia”

Ông Idris Jala, Chủ tịch Cơ quan quản lý và bảo đảm hiệu quả Chính phủ của Malaysia (PEMANDU)*