Diễn Đàn Đất Đai

“Quốc gia số Estonia và nội các không giấy tờ”

“Quốc gia số Estonia và nội các không giấy tờ”

Ông Hannes Astok, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia