Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: Bức tranh toàn cảnh về Chiến lược phát triển số của các quốc gia

06 Th9 2017
08:55 - 09:15

Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: Bức tranh toàn cảnh về Chiến lược phát triển số của các quốc gia

TS. Võ Trí Thành

Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương