Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn

06 Th9 2017
09:15 - 09:25

Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn

TS. Võ Trí Thành

Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương