Diễn Đàn Đất Đai

Lý do tham dự

  1. CHIA SẺ tư duy, tầm nhìn và nhận thức mới về xu thế phát huy CNTT trở thành một nền tảng của phương thức phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của quốc gia, của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp.
  2. ĐÓN ĐẦU các chủ trương, định hướng chính sách mới của Việt Nam về phát triển và ứng dụng CNTT.
  3. GẶP GỠ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp, ngân hàng.
  4. CƠ HỘI được gặp gỡ và nghe cựu Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama – khách mời đặc biệt của Diễn đàn chia sẻ về tư tưởng, tầm nhìn và kinh nghiệm Nhật Bản trong hiện đại hóa đất nước.
  5. NẮM BẮT cơ hội, mở rộng quan hệ hợp tác về CNTT, cơ hội kinh doanh với các khách hàng, đối tác trong nước và nước ngoài.
  6. TRÌNH DIỄN, GIỚI THIỆU, đồng thời TIẾP CẬN các giải pháp công nghệ, sản phẩm và dịch vụ mới.