Khách mời & Diễn giả

Khách mời đặc biệt

Diễn giả

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

PGS TS. NGUYỄN ÁI VIỆT

Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin

TS. NGUYỄN NHẬT QUANG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa

ÔNG LỮ THÀNH LONG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA