Diễn Đàn Đất Đai

Khách mời & Diễn giả

Khách mời đặc biệt

Diễn giả

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Trương Gia Bình

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Trung Chính

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC

ÔNG LỮ THÀNH LONG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA

Ông Lê Đăng Dũng

Quyền Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel)

Ông Phạm Thế Trường

Tổng Giám đốc, Microsoft Việt Nam

Ông Hoàng Việt Anh

Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn FPT

Ông Nguyễn Đình Thắng

Chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Phó Chủ tịch VINASA

Ông Albert Antoine

Phó Chủ tịch khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, Dataiku, Chuyên gia tư vấn chuyển đổi số của Chính phủ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc

Ông Nguyễn Văn Khoa

Tổng Giám đốc FPT

Ông Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Sơn Hải

Cục Trưởng Cục CNTT, Bộ Giáo dục & Đào tạo

Bà Sherie Ng

Giám đốc Khu vực công, Microsoft Châu Á

Ông Trần Quý Tường

Cục trưởng Cục CNTT, Bộ Y tế

Ông Nguyễn Nhật Quang

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch Công ty CP Công nghệ phần mềm Hài Hòa

Ông Nguyễn Việt Hùng

Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính, Bộ Tài chính

Ông Võ Gia Nghĩa

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

Ông Phạm Tiến Dũng

Vụ trưởng Vụ thanh toán, Ngân hàng nhà nước

Ông Paul Chen

Giám đốc thiết kế giải pháp, Amazon Đông Nam Á

Ông Nguyễn Đình Quang

Giám đốc Giải pháp, Công ty TNHH Dasan Việt Nam

Ông Tào Đức Thắng

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

Ông Hồ Tú Bảo

GS.TSKH. Hồ Tú Bảo, Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thanh Bình

Đồng sáng lập Kolor Life - Công ty thành viên trực thuộc YEAH1

Ông Dương Trọng Chữ

Giám đốc Khối ngân hang số, Ngân hang Bưu điện Liên Việt

Bà Quách Hồng Trang

Cục Tin học hoá, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Lương Tuấn Thành

Giám đốc Công nghệ, Công ty TNHH Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC

Ông Nguyễn Trung Tiến

Phó Giám đốc Sở TT & TT tỉnh Quảng Ninh

Ông Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc Tổ hợp Công nghệ TOPICA

Ông Nguyễn Đình Tuấn

Thành viên HĐTV Tổng Công ty Viễn thông Mobifone

Ông Ngô Diên Hy

Tổng Giám đốc Công ty VNPT-IT

Ông Nguyễn Quang Vinh

Giám đốc Trung tâm Sản phẩm Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel

Ông Nguyễn Xuân Hoàng

Phó Chủ tịch Công ty CP MISA

Ông Lê Trường Tùng

Chủ nhiệm CLB, Chủ tịch trường Đại học FPT

Ông Phạm Anh Tuấn

Thành viên hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank

Ông Dương Trí Thành

Tổng Giám đốc, Vietnam Airlines

Ông Nguyễn Hùng Cường

Tổng Giám đốc NashTech Việt Nam

Ông Võ Quang Lâm

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

Ông Đặng Minh Đức

Prim’x product manager, MK group

Ông Cao Hoàng Anh

Phó Tổng Giám đốc FSI

Ông Nguyễn Hoa Cương

Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư