Diễn Đàn Đất Đai

Khách mời & Diễn giả

Khách mời đặc biệt

Diễn giả

TS. Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ông Mai Tiến Dũng

Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của TTg CP

TS. Phan Xuân Dũng

Chủ tịch UB KHCN và môi trường của Quốc hội

Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

TS. VÕ TRÍ THÀNH

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM)

Ông Nguyễn Trọng Thừa

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Hannes Astok

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia

Bà Vũ Thị Mai

Thứ trưởng, Bộ Tài chính

Ông Phùng Văn Cường

Phó Tổng giám đốc, Tổng Công ty Viễn thông Viettel

Ông Đặng Hoàng Hải

Cục Trưởng, Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

Ông Idris Jala

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn Toàn cầu PEMANDU

Ông Phạm Xuân Hòe

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

Ông Tindaro Danze

Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Nhà Máy Số Siemens Việt Nam

Ông Nguyễn Hòa Bình

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

Ông Phan Thanh Sơn

Giám đốc công nghệ Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Ông Đinh Sỹ Nguyên

Phó Giám đốc, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Ông Steven Furst

Giám đốc chiến lược và kiến trúc, Công ty Hệ thống thông tin FPT

Ông Nguyễn Văn Cương

Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Bà Samia Melhem

Trưởng ban phát triển số, Ngân hàng Thế giới

Ông Đặng Huy Hậu

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh

GS. Hồ Tú Bảo

Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) và Viện John von Neumann (JVN), ĐHQG Tp. HCM

Ông Tô Hồng Nam

Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ông Nguyễn Hùng Cường

Tổng Giám đốc NashTech Việt Nam

TS. MAI LIÊM TRỰC

Nguyên Thứ trưởng Bộ Bưu Chính Viễn Thông

PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Chủ tịch VINASA - Chủ tịch Tập đoàn FPT

ÔNG LỮ THÀNH LONG

Phó Chủ tịch VINASA, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA

TS NGUYỄN VIỆT HẢI

Phó Viện trưởng Việt KHCN VINASA, Tổng Giám đốc Công ty eDT