Diễn Đàn Đất Đai

Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam 2016

Diễn đàn cấp cao CNTT năm 2016 được tổ chức với chủ đề “Cách mạng số – Cơ hội và thách thức” nhằm mục đích chia sẻ thông tin, xây dựng nhận thức chung về những cơ hội, thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xác định xu thế, tìm kiếm giải pháp phát triển đột phá trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu vào cộng đồng kinh tế ASEAN và tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Diễn đàn tập trung thảo luận về 04 chuyên đề: xây dựng quốc gia khởi nghiệp; xu hướng IoT, Smart City; phát triển hạ tầng CNTT, đảm bảo an ninh mạng và phát triển nguồn nhân lực CNTT. Diễn đàn lần thứ 6 đã thành công và được đánh giá là một diễn đàn phát triển kinh tế – xã hội quốc gia có tầm chiến lược và ý nghĩa đặc biệt, khi lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ phát biểu chính thức chỉ đạo về định hướng phát triển và quyết tâm của Chính phủ nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đưa Việt Nam tiến cùng thời đại.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo đặc biệt quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, cùng các ý kiến phát biểu của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như rất nhiều ý kiến đóng góp của các diễn giả, các chuyên gia và đại biểu tham dự, Diễn đàn lần thứ 6 đã tổng kết đưa ra nhận thức chung cùng những nội dung khuyến nghị quan trọng để Việt Nam vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như sau:

Thứ nhất: Nhận thức chung

Cuộc cách mạng số hay cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 được hình thành và dẫn dắt bởi sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin và Internet với các nền tảng công nghệ SMAC, IoT, đang tạo ra một thế giới kết nối không giới hạn về không gian, thời gian và đối tượng; một thế giới là sự kết hợp của các hệ thống thực (vật lý) với hệ thống ảo (số hóa) cùng những công nghệ đột phá như: trí tuệ nhân tạo, Robot, Internet kết nối vạn vật (IoT), in 3D, nano, sinh học, vật liệu mới, năng lượng tái tạo… Sự phát triển bùng nổ của nền kinh tế số và xã hội thông tin sẽ làm biến đổi sâu sắc và nhanh chóng các hệ thống kết cấu xã hội và nền kinh tế toàn cầu; tác động mạnh mẽ, toàn diện lên mọi mặt đời sống con người, từ hoạt động sản xuất đến lối sống, sinh hoạt văn hóa ở tất cả các cấp độ, từ phạm vi toàn cầu đến khu vực, quốc gia, và từng tổ chức, cá nhân.

Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn. Những ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động (như dệt may, da giày,…) sẽ mất lợi thế cạnh tranh, phải thu hẹp sản xuất. Cùng với đó là tình trạng thất nghiệp, nhất là lao động phổ thông. Nguy cơ bất bình đẳng, khoảng cách giàu nghèo và cả cơ hội tiếp cận, khai thác các nguồn lực, tiện ích xã hội gia tăng. Muốn thành công, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trong khu vực và trên thế giới, chúng ta cần phải vượt qua được những thách thức kinh tế xã hội cơ bản này.

Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định, cơ hội cho chúng ta trong cuộc cách mạng lần này đến từ chính nỗ lực giải quyết những thách thức đó, kết hợp với phát huy tối đa lợi thế của Việt Nam trong thời đại số, trong bối cảnh nước ta hội nhập sâu rộng. Với không ít lợi thế cạnh tranh về phát triển công nghệ thông tin và lợi thế nguồn lực “dân số vàng”, Việt Nam dù đi sau vẫn có thể thành công nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, có chiến lược đúng đắn, có chương trình hành động cụ thể, kịp thời và triển khai thực thi quyết liệt, hiệu quả.

Thứ hai: Quyết tâm hành động

Nắm chắc thời cơ của cách mạng số, Việt Nam phát triển cùng thời đại!

Phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quyết tâm hành động nhanh hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tạo cuộc cách mạng trong ứng dụng công nghệ thông tin, tạo phương thức phát triển mới, nâng cao toàn diện năng lực cạnh tranh quốc gia, nắm bắt thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, phát huy tốt tiềm năng lợi thế, nhất là về công nghệ thông tin, đưa Việt Nam tiến cùng thời đại.

Việt Nam đã bị lỡ cơ hội phát triển trong cả ba cuộc cách mạng công nghiệp lần trước. Giờ đây, dù phải đối mặt với nhiều thách thức to lớn, chúng ta quyết không bỏ lỡ cơ hội phát triển đất nước trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Toàn thể nhân dân và cộng động doanh nghiệp Việt Nam trên mọi vùng miền của tổ quốc và ở nước ngoài đoàn kết một lòng, vững tin chung tay góp sức cùng thực hiện quyết tâm hành động của Chính phủ nắm bắt thời cơ, phát huy lợi thế, tranh thủ sự ủng hộ, hợp tác của bè bạn quốc tế để thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thứ ba: các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng

  1. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ cao và các công nghệ số trong mọi lĩnh vực kinh tế xã hội. Ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu bắt buộc đối với mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, trước hết là khu vực nhà nước, mọi công trình, dự án đầu tư công và phải được thể chế hóa bằng pháp luật.
  2. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới thể chế pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng nhanh cấp độ ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính phủ điện tử, tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, tạo tiện lợi, văn minh cho người dân trong giao dịch với cơ quan Nhà nước và tiếp cận dịch vụ công; xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
  3. Ưu tiên phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp phần mềm, ứng dụng di động và Trung tâm dịch vụ an toàn bảo mật thông tin của thế giới.
  4. Thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ trong mọi ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội; đầu tư nâng cao năng lực tiếp thu và làm chủ công nghệ, nhất là các công nghệ mới theo xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển; gắn kết nghiên cứu khoa học với đào tạo đại học và trên đại học; tạo lập các cơ sở nghiên cứu ứng dụng, vườm ươm doanh nghiệp trong các trường đại học, viện nghiên cứu.
  5. Phát triển nguồn nhân lực số, biến lợi thế “dân số vàng” thành lợi thế về năng lực số trong hội nhập và phân công lao động quốc tế. Việt Nam phải trở thành một trung tâm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế số thế giới. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, đặc biệt là nhân lực CNTT, tăng nhanh về số lượng và đạt chuẩn quốc tế, bắt kịp với các xu hướng công nghệ SMAC và IoT; ưu tiên đào tạo các ngành khoa học, công nghệ và kỹ thuật; tăng cường đạo tạo về CNTT trong các ngành, các lĩnh vực và các cấp học; đưa lập trình vào giảng dạy từ bậc học phổ thông. Tiếng Anh phải trở thành ngôn ngữ thứ 2, tiến tới phổ cập tiếng Anh. Phát triển mạnh các mô hình, phương thức đào tạo mới trên nền tảng ứng dụng Internet để tạo thêm cơ hội học tập mọi nơi, mọi lúc cho người dân.
  6. Thúc đẩy khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, đưa Việt Nam trở thành quốc gia khởi nghiệp là con đường nhanh nhất để phát triển lực lượng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ cao và tạo những nhân tố phát triển đột phá trong nền kinh tế số. Xóa bỏ mọi rào cản, khuyến khích ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.
  7. Đầu tư hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thông tin quốc gia, bảo đảm đồng bộ, kết nối liên thông, tốc độ cao, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân, mọi doanh nghiệp dễ dàng và bình đẳng trong việc tiếp cận với các cơ hội phát triển số; Đầu tư nghiên cứu sản xuất thiết bị viễn thông đảm bảo an toàn, tự chủ.
  8. Công tác an ninh, an toàn thông tin cần phải: (1) Tạo nhận thức sâu sắc của tất cả các cấp và toàn xã hội về tính nghiêm trọng của nguy cơ mất an toàn thông tin; (2) Tổ chức quản lý đời sống trên không gian mạng như (song cùng với) không gian thực; (3) Xây dựng trung tâm an ninh mạng (SOC-Cyber Command) tại các cấp các ngành, các tổ chức đặt dưới sự điều phối thống nhất của Trung tâm chỉ huy an ninh mạng Quốc gia (NSOC-Nation Cyber Command); (4) Phát triển mạnh các doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ an ninh mạng như ngành công nghiệp mới, hướng tới xuất khẩu dịch vụ an ninh mạng; Nghiên cứu sửa đổi Luật an toàn thông tin mạng và các qui định pháp luật liên quan đến an toàn an ninh mạng trong tình hình mới theo hướng coi an ninh mạng như là một ngành kinh tế kỹ thuật, dịch vụ cần khuyến khích phát triển để tham gia bảo đàm an toàn thông tin quốc gia.
  9. Từng bước xây dựng các thành phố thông minh trên nền tảng IoT để giải quyết những bức xúc xã hội về giao thông, y tế, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, môi trường,… đem lại môi trường sống văn minh, hiện đại, nâng cao chất cuộc sống cho người dân.
  10. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp và toàn xã hội cần nâng cao nhận thức về cuộc cách mạng số, đồng thời quyết liệt đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản trị hoạt động của mình. Đây phải là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm cao nhất của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức của Nhà nước, từ Trung ương xuống địa phương.

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam