Đăng ký

Đăng ký Miễn phí
Free

Đăng ký miễn phí dành cho:

01 Đại biểu/ Cơ quan nhà nước

01 Đại biểu/Công ty ngoài ngành CNTT

01 Đại biểu/ Hội viên VINASA & VJC

 

 

Book Now
Họp cả ngày
800 000,00 VND

Mua vé Hội nghị (ngoài đối tượng miễn phí)

Quyền lợi mua vé:

Tài liệu hội nghị

02 Coffee Break

Ăn trưa (International Buffet)

Quà tặng hội nghị

Book Now
Tiệc tối
1 000 000,00 VND

Đăng ký tham gia tiệc tối:

Được tiếp cận với các khách VIP

Được tiếp cận với các Diễn giả hàng đầu

 

 

 

Book Now