Diễn Đàn Đất Đai

Chương trình Diễn đàn

Day 1
17 Th7 2019
07:30 - 08:30

Đón tiếp, đăng ký đại biểu

08:30 - 9:50

Phiên khai mạc

Đề án Chuyển đổi số quốc gia

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng

“Doanh nghiệp trẻ Việt Nam tiên phong trong chuyển đổi số”

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
9:50 - 10:15

Nghỉ giải lao / Tham quan Triển lãm

10:15 – 12:15

BÀN TRÒN TRAO ĐỔI: CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔ SỐ TẠI VIỆT NAM

Nội dung 1: Việt Nam có thể trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về chính sách/thể chế trong CMCN 4.0?

Nội dung: Báo cáo chính: Về các thể chế, các chính sách “sand box” đặc biệt cho các thử nghiệm mới trong CMCN 4.0 trong khu vực và trên thế...
Read More

Nội dung 2: Việt Nam có trở thành trung tâm về nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo?

Nội dung: Báo cáo 1: Chuyên gia phát biểu về các công nghệ mới và AI để làm nổi bật lên tầm quan trọng của nguồn nhân lực AI trong...
Read More
12:15 - 13:30

Ăn trưa

Chuyên đề 1: Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, tăng cường minh bạch, hiệu quả quản lý, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Nội dung chính: chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước, xây dựng chính phủ/chính quyền điện tử để minh bạch hóa các thủ tục, quy trình; Quy hoạch,...
Read More

Chuyên đề 3: Chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp thời gian thực – xu hướng tất yếu trong CMCN 4.0/vấn đề sống còn của các DN thời đại 4.0

Nội dung chính: Chuyển đổi số trong các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, lập kế hoạch, trải nghiệm khách hàng, sự hài lòng của nhân viên, khám...
Read More
15:00 – 15:30

Nghỉ giải lao / Tham quan triển lãm

Chuyên đề 2: Chuyển đổi số trong các ngành kinh tế

Nội dung chính: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các ngành kinh tế và xã hội (sản xuất, nông nghiệp, du lịch, tài chính…), nâng cao năng lực cạnh tranh,...
Read More

Business Matching

Kết nối giữa các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu về chuyển đổi số với các chuyên gia, các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ...
Read More