Diễn Đàn Đất Đai

Chương trình Diễn đàn

Day 1
18 Th7 2018
07:30 - 8:30

Đăng ký đại biểu

08:30 - 10:00

Phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn

“Quốc gia số Estonia và nội các không giấy tờ”

Ông Hannes Astok, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Chính phủ số Estonia

“Mật mã BFR và Câu chuyện chuyển đổi số của Malaysia”

Ông Idris Jala, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty tư vấn toàn cầu PEMANDU
10:20 – 10:40

Nghỉ giải lao

12:00 – 13:30

Ăn trưa

“Đảm bảo cung cấp các lợi ích của chính phủ điện tử”

Ông Steven Furst, Giám đốc chiến lược và kiến trúc, Công ty Hệ thống thông tin FPT

Chuyên đề 2: “Kinh tế số”

Mục tiêu: Khát vọng Việt Nam tiên phong thúc đẩy kinh tế số, sẵn sàng dấn thân, chấp nhận thách thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nội dung chính...
Read More
15:05 – 15:25

Nghỉ giải lao

Báo cáo tổng kết các chuyên đề

Báo cáo tổng kết các chuyên đề Thủ tướng phát biểu / Công bố Thông điệp của Diễn đàn Kết thúc