Chương trình Diễn đàn

Day 1
06 Th9 2017
07:30 - 8:00

Đăng ký đại biểu

08:00 - 09:20

Phiên khai mạc

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Trương Gia Bình Chủ tịch VINASA, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn
PGS. TS. TRƯƠNG GIA BÌNH

Báo cáo đề dẫn của Diễn đàn: “Con tàu CMCN 4.0. Thế giới lên tàu! Việt Nam bỏ lỡ?”

TS. Võ Trí Thành Nguyên Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
TS. VÕ TRÍ THÀNH
09:20 - 9:40

Nghỉ giải lao

12:10 – 13:30

Ăn trưa

Báo cáo chính: “Chuyển đổi số trong Cách mạng Công nghiệp lần thứ IV”

Ông Phạm Trần Anh, Phó Tổng Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp và đối tác chiến lược, Microsoft Việt Nam

Toạ đàm 3: “Thành phố thông minh/Smart City”

Người dẫn: TS. Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch VINASA, Viện trưởng Viện KHCN VINASA Nội dung: Thực tiễn phát triển thành phố thông minh trên thế giới và tại...
Read More
PGS TS. NGUYỄN ÁI VIỆT
TS. NGUYỄN NHẬT QUANG
15:10 – 15:40

Nghỉ giải lao

17:00 - 17:15

Công bố Thông điệp của Diễn đàn. Kết thúc chương trình