Diễn Đàn Đất Đai

Honor guest & Speakers

Honor Guests

Speakers

Mr. Mai Tien Dzung

Minister, Head of Government Office, Chairman Advisory Council on Administrative Procedures Reform of Prime Minister

PhD. Nguyen Chi Dung

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Dr. Phan Xuan Dung

Chairman of the National Assembly's Committee for Science, Technology and Environment.

Mr. Nguyen Trong Thua

Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Mr. Hannes Astok

Deputy Director, Strategy & Development, e-Governance Academy of Estonia

Mr. Phung Van Cuong

Deputy Director, Viettel telecom

Mr. Dang Hoang Hai

Cục Trưởng, Cục thương mại điện tử và kinh tế số, Bộ Công thương

Dato Sri Idris Jala

President and Chief Executive Officer of PEMANDU Associates

Mr. Pham Xuan Hoe

Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước

Mr. Tindaro Danze

Vice President Siemens Vietnam, Country Division Lead Digital Factory

Mr. Nguyen Hoa Binh

Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và phát triển công nghệ tương lai (NextTech)

Mr. Dinh Sy Nguyen

Phó Giám đốc, Sở TTTT tỉnh Quảng Ninh

Mr. Steven Furst

Director of Strategy and Architecture, FPT Information System

Mr. Nguyen Van Cuong

Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp

Mrs Samia Melhem

Lead Policy Officer, Global ICT Group, Transport & ICT, World Bank

Mr. Le Quoc Huu

Chief ICT Architect for Smart City, Viettel telecom-Viettel Group

Mr. Ha Cong Tuan

Permanent Deputy Minister of Agriculture and Rural Development

Mr. Dang Huy Hau

Vice Chairman of Quang Ninh Province People’s Committee

Prof. Ho Tu Bao

Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM) & John von Neuman Institute, Vietnam National University HCMC

Mr. To Hong Nam

Phó Cục trưởng, Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Mr. Nguyen Hung Cuong

Managing Director, NashTech Vietnam

Mr. Phan Thanh Son

CTO, FPT Information System Corporation

DR. MAI LIEM TRUC

Former Vice Minister of Post and Telecommunication

DR. VO TRI THANH

Vice President of the Central Institute for Economic Management (CIEM)

ASSOC. PROF. DR. TRUONG GIA BINH

Chairman of VINASA - Chairman of FPT Corporation

MR. LU THANH LONG

Chairman of MISA Corporation

Dr. Nguyen Thanh Hung

Deputy Minister of Information and Communications