Diễn Đàn Đất Đai

Ms. Sherie Ng

Public Sector Lead, Microsoft- APAC

Ms. Sherie Ng

Public Sector Lead, Microsoft- APAC

Biography

All session by Ms. Sherie Ng